Historie - jak to začalo

Oslavy Dne dětí v Protivíně mnohaletou tradici. V roce 1994 jsme se dozvěděli, že každoroční pořadatel nechystá nic. 

Vzpomínky na Dny dětí v zámeckém parku, pořádaného Svazen žen, z mého dětsví mne inspirovali.

Jako člen Pionýra a kamarádi, jsem vybral okolí Chaty u Lomu, kterou jsme získali od Města jako klubovnu pro oddíl. Nejdříve s pomocí lidí co s námi jezdili na tábory Na Kocandu. Následně se nabalovali další kamarádi a přátelé, bez nichž by ta práce, které je věnován tento web, nebyla. Je jich i pár, kteří se zůčastňovali jako děti a nyní se aktivně podílejí na pořádání - má sestra Iva.

Organizování začíná pár měsíců před akcí stanovením termínu, následně začne vymýšlení her a shánění materiálu, cen .....

V současné době se na organizaci už podílí vedoucí a členové oddílu Kocanďáci.

 

Několik těch, kteří se se mnou podíleli na začátku a spoluvytvářeli historii:

Lenka Macháčková, Hanka a Milan Hofhanzlovi, Veronika a Jiří Plívovi, Eduard Svoboda, Eva Zelenková, 

 

Nejde vyjmenovat všechny, ale třeba se najdou v galerii a vzpomenou si. Poděkování patří všem, kteří se kdy podíleli.

Rozzářené dětské oči a úsměv je nad všechny odměny.

Děkuji

Radek "Lenčík" Lenemajer